. .

The page is printed

O DB Schenker-u

Upravljanje efikasnošću

Dobro nikada nije dovoljno dobro za nas


Naš cilj je da vam uvek pružimo uslugu visokog kvaliteta. Zato stalno preispitujemo aktivnosti i tragamo za načinima da optimiziramo naše procedure.

Istraživanja i inovacija

Naši brojni istraživački projekti  i aktivno upravljanje inovacijama u našem društvu čine nas dobro pripremljenim za budućnost.

Eko svest

Zeleno svetlo za logistiku

Jedan od naših ciljeva je da postanemo vodeći provajder zelenog transporta i logistike. Na dostizanju ovog cilja radimo kontinuirano radi promovisanja koncepta i aktivnosti smanjenja CO₂.


Poslednje ažuriranje: 06.11.2014

Na početak stranice