. .

The page is printed

Profil

Globalni logistički eksperti sa uporištem u železnikom transportu

DB Schenker je divizija nemačkih železnica zadužena za logističke aktivnosti. Logistički sektor DB-a je drugi transportno-logistički provajder u svetu bazirano na zaradi i performansama.

DB Schenker obavlja usluge transporta i logistike za Deutsche Bahn. Sektor logistike u DB je drugi u u svetu po prihodu i obimu obavljenih poslova.

U finansijkoj 2013. godini, DB Schenker je ostvario prihod od oko 19,7 milijardi evra, što je približno polovina od ukupnog prihoda DB grupe. Kroz svoju Transportno –logističku diviziju DB drži vodeću poziciju u svetu u vazdušnom i pomorskom transportu , ima najgušću mrežu drumskog transporta u Evropi i eksperte u oblasti železničkog transporta sa kojim takođe zauzima vodeće mesto. Sa oko 2000 lokacija u najvažnijim svetskim ekonomskim regionima, DB Schenker ima globalnu mrežu koja stoji na usluzi klijentu i po kvalitetu i po održivosti. Ova zasluga se pripisuje radu 95,000 zaposlenih čiji je glavni cilj zadovoljan klijent i kvalitetna usluga.

DB Schenker je sinonim zadobro obavljen posao i sigurnost bez obzira na  to koliko su logistički zadaci zahtevni i obimni. Dobro smo opremljeni i spremni za sve izazove zahvaljujući našem snažnom poslovnom modelu. Pojavljivanje na međunarodnim tržištima i povećanje protoka dobara su izazovi sa kojima se susrećemo svakog dana i ono što nas i pokreće.Naši klijenti, počevši od regionalnih porodičnih kompanija do međunarodnih kooperacija moraju da reaguju brzo i fleksibilno- na globalnom nivou. Bilo da se radi o nabavci, proizvodnji ili prodaji.

Odlučili smo da povežemo ova tržišta uz pomoć međunarodnih ekoloških logističkih lanaca koji su bez granica. U tu svrhu, razvili smo odgovarajuća rešenja „vrata do vrata“ i kompleksnu uslugu pakovanja koja pokriva ceo lanac vrednosti.

Prisutni smo u 130 zemalja širom sveta; radimo u okviru mreže ali delujemo lokalno. Nudimo integrisane usluge iz jednog izvora: lanci transporta bez granica obuhvataju sve videove prevoza- teretni voz, kamion, brod ili avion- u kombinaciji sa kompleksnim logističkim uslugama. Zahvaljujući našoj specijalizovanoj ekspertizi u oblasti industije, sarađujemo sa automoto industrijom, industrijom široke potrošnje i industijom visoke tehnologije, što su samo neki od primera. Broj integrisanih rešenja u ovim segmentima industrijie  , koja su na raspolaganju našim klijentima,  se stalno povećavaju.

Svest o uticaju na klimatske uslove je deo našeg sistema funkcionisanja. Zaštita životne sredine je društvena odgovornost koju mi sprovodimo tako što pomažemo našim klijentima da smanje emisiju štetnih gasova. Aktivnosti  DB Schenker u oblasti zaštite klime je sastavni deo DB’s Climate Protection Program 2020. Ovaj program ima za cilj da u okviru DB grupe smanji  CO2 emisiju u transportu za 20 procenata u periodu od 2006 do 2020. Ovaj zadatak je zasnovan na postignućima poslednjih godina: DB je već smanjio emisiju CO2 železničkim transportom za 40 procenata od 1990. Sektor  Logistike je definisao određene ciljeve štenje u svim poslovnim jedinicama, na primer, optimizacija voznog parka i unapređenje  stepena iskorišćenosti energije u svim zgradama i objektima .

DB Schenker se sastoji od Železnice DB Schenker i Logističkih poslovnih jedinica DB Schenker

Sa 64,000 zaposlenih i prihodom od 14.86 milijardi evra, DB Schenker Logistics, sa svoje tri interne poslovne jedinice,  vodeća je svetska kompanija u oblasti industije. Njegove jedinice obuhvataju  drumski transport u Evropi , vazdušni i pomorski transport u svetu, složen sistem logističkih rešenja i globalni lanac nabavke iz jednog izvora. Specijalisti u logistici su takođe vodeći u oblasti automoto industije, industije robe široke potrošnje i industije visoke tehnologije kao i u oblasti špedicije vezane za sajmove i posebne transpote i usluge za vodeće sportske događaje.

DB Schenker Rail,  deo DB koji se bavi prevozom železnicom, je vodeća kompanija u Evropi na polju teretnog transporta sa 4.48 milijardi evra prihoda i skoro 31,000 zaposlenih.

DB Schenker Rail ima svoje kompanije, filijale , afilijacije i zajednička preduzeća u 15 zemalja u Evropi. Zahvaljujući njenim međunarodnim organizacijama, DB Schenker Rail nudi efikasna transportna rešenja za blok vozove, pojedinačna kola i inermodalne vidove.  The Steel & Coal; Chemicals & Mineral Oil; Building Materials, Industrial and Consumer Goods; Intermodal; and Automotive Industry Segments su sastavni deo DB Schenker Rail.

DB Schenker Rail  posluje sa 4,900 teretnih vozova dnevno. Broj pređenih kilometara u 2013. godini je bio 104 milijarde metričkih ton kilometara??, a količina prevezene robe 390.1 miliona metričkih tona. DB Schenker Rail ima najveći vozni park u Evropi, koji se sastoji od 92, 000 teretnih kola i 3,067 lokomotiva- od kojih je najveći procenat multisistem  lokomotiva koje se koriste u svetu. Skoro 60 procenata teretnih vozova je prošlo bar jednu granicu.

Činjenice i podaci o Transportno-logističkoj diviziji Deutsche Bahn:

Prevoz ekvivalentan transportu 100,000 kamiona: DB teretni vozovi dnevno obave transport ekvivalentan  transportu 100,000 kamiona, bez emisije CO2, koja na godišnjem nivou iznosi 4,4 miliona metričkih tona.

11,000 kilometara: Najduža pređena ruta železnicom. Delovi za automobile za BMW  prevoze  se duž ovog koridora koji povezuje Lajpcig u Nemačkoj i Šenjang u severnoj Kini.

4,000 metričkih tona: Najveća težina teretnog voza. Ovi vozovi prevoze rudu gvožđa iz luka na Severnom moru do čeličana u Nemačkoj.

Šest miliona automobila: Specijalisti za logistiku u DB Schenker-u sarađuju u proizvodnji šest miliona automobila svake godine. Preko 3,300 automobila se dnevno prevezu pomorskim transportom.

6,2 milona kvadratnih metara: Površina moderno opremljenih  logističkih objekata DB Schemker-a širom sveta

64,4 miiona metričkih tona: Približna količina čelika prevezna  od strane DB Schenker Rail Deutschland 2011.

250 vozova  prevozi gotova vozila i delove za dobavljače širom Evrope svakog dana. Eksperti za automoto industriju se staraju da se tri miliona vozila isporuče železnicom svake godine.

32,000 redovnih ugovorenih/terminiranih usluga nedeljno se obave u drumskom transportu DB Schenker-a. Mreža planskih transporta povezuje najvažnije evropske ekonomske regione.

Sa 1,200 sopstvenih čarter letova svake godine, avio prevoz DB Schenker-a nudi svojim klijentima dovoljno kapaciteta za brzu globalnu razmenu dobara.  

Poslednje ažuriranje: 06.11.2014

Na početak stranice