. .

The page is printed

O DB Schenker-u

Usaglašenost poslovanja

Standardi u poslovanju


DB Schenker kao logistička divizija DB-a obavezana je na poštovanje internacionalnih i nacionalnih zakona. Sa tim ciljem je razvijen DB's Code of Conduc-etički standard za poslovnog ponašanja koji prožima čitavo poslovanje.

DB kod ponašanja i delanja definiše standarde za dnevne poslovne aktivnosti naših timova. 

Poslednje ažuriranje: 06.11.2014

Na početak stranice