. .

The page is printed

Drumski transport - DB Schenker prednost

Vodeća drumska špediterska mreža u Evropi

Sa 720 ogranaka u 36 evropskih zemalja, drumski transport DB Schenker-a baziran je na gustoj I razgranatoj mreži.

Špediterske usluge „od vrata do vrata“ koje se mogu ostvariti drumskim, železničkim ili kombinacijom ova dva vida saobraćaja, su realno izvodljive na bilo kojoj destinaciji u Evropi. 

Povećaj slikuDB Schenker locations in Europe, DB Schenker

DB Schenker locations in Europe

U Evropi kao kod kuće

  • Portfolio Pan-evropskih usluga pokriva špediterske usluge u drumskom saobraćaju; od paketa preko zbirnog transporta, punih utovara i dotovara,
    od pojedinačnih vagona do blok vozova.
  • Ponude i opcije ponuda uslovljene su širokim programom kvaliteta koji nadgleda i odobrava  Bureau Veritas Certification.
  • Iskusno i dobro obučeno osoblje

Poslednje ažuriranje: 06.11.2014

Na početak stranice