. .

The page is printed

Specijalni servisi

Sajmovi, izložbe, konferencije

Transport, špedicija i logistika sajamskih pošiljaka. Kompletna usluga iz jedne ruke na sajmovima, izložbama, konferencijama i drugim specijalnim dogadjajima-širom sveta.

Oslonite se na DB SCHENKERfairs , DB Schenker specijalizovanu službu, partnera spremnog da pruži kompletno špeditersko i transportno- logističko rešenje za sve Vaše sajmove i specijalne događaje širom sveta.
Uspeh na tržištu u velikoj meri zavisi od uspešne prezentacije bilo da se radi o sajamskom nastupu ili konferenciji. Mi smo podrška za sve logističke aktivnosti iza kulisa, ostavljajući Vas da se u potpunosti posvetite uspešnoj prezentaciji.
Snaga globalne mreže: Optimalna priprema i poznavanje lokalnih uslova.
U Evropi i svetu naši specijalisti će osigurati nesmetano rukovanje Vaše pošiljke bilo da se radi o štandu, eksponatima, konferencijskom ili promotivnom materijalu. Kombinacijom poznavanja lokalnih uslova i povezanosti sa filijalama sajamskih odeljenja preko svetske DB SCHENKERfairs mreže omogućava se optimalna realizacija projekata u svim fazama. Sa ovim pristupom ne morate da razmišljate o transportu, carinjenju, manipulacijama, ambalažom i svim ostalim logističkim pitanjima; pošiljka će biti isporučena na vreme za Vašu prezentaciju.
Kako funkcioniše cela stvar? Jednostavno, javite nam se a mi ćemo Va s uputiti na naše eksperte u Vašoj zemlji i oni će Vam dati potrebne instrukcije.
Priprema je osnova za nesmetanu realizaciju projekta zato počinjemo rad na projektu znatno ranije pre samog događaja. U skladu sa zahtevima potom se vrši transport od mesta pošiljaoca do mesta događaja. Izbor vida transporta i rute je uvek optimalan u odnosu na rokove i raspoloživa sredstva. Usputne carinske procedure u zemlji odpreme, tranzitu i zemlji destinaciji su pod našom kontrolom. Po pristizanju pošiljke vrši se dostava, raspakivanje, pozicioniranje elemenata na štandu i ostalo po potrebi. Kada se događaj završi tu smo da pošiljku vratimo odakle je došla ili da je u dogovoru sa Vama odpremimo na novu destinaciju.

Kompletna usluga DB SCHENKERfairs:

  • Konsalting oko rokova, potrebne carinske dokumentacije, optimalnog načina transporta
  • Transport drumom, železnicom, pomorski ili vazdušni
  •  Puni utovari, dotovari, zbirne pošiljke, puni kontejneri, zbirni kontejneri
  • Carinjenje privremeno ili definitvno
  • Međuskladištenja
  • Dostava na lokaciju
  • Pozicioniranje na štandu
  • Preuzimanje, skladištenje i ponovna dostava prazne ambalaže
  • Skladištenje i dostava materijala tokom sajma
  • Sve aktivnosti pri povratku

 

Poslednje ažuriranje: 04.08.2016

Na početak stranice